© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020

Välkommen

Egenutgivarnas

Bokhandel!

Marknadsplatsen för bokälskare

som söker det gömda bokskatter

Egenutgivarnas Bokhandel är för alla som skriver och ger ut böcker i Sverige. Egenutgivarnas Bokhandel är en butik vars syfte är att göra eget utgivna böcker lätt tillgängliga genom att marknadsföra dem och leverera enligt "Drop-ship- ping"- metoden, vilket innebär snabb leverans utan mellanlagring och därmed mycket konkurrenskraftiga priser. Vi älskar det tryckta ordet 1989 föll Berlinmuren. Det var inte strids- vagnar som sprängde den. Det var ordet. Detta är ett uttryck för demokrati och frihet. Friheten att uttrycka sig genom det fria ordet. Egenutgivarnas Bokhandel samarbetar med WMC Bookstore som är ett företag för dig som skriver och ger ut egna böcker och som handhar leveranser och betalningar.
Butiken I vår butik hittar du tusentals fria, glada, sorgliga, seriösa och galna ord och tankar som resulterat i många böcker. Böcker som spänner över vitt skilda områden. Trots att orden i alla dessa böcker vägts och for- mulerats på så olika sätt, har de en sak gemensamt. De hade inte varit möjliga om det inte var för våra små författare som energiskt skrivit, lektörsläst, korrekturläst och tryckt dem. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla medlem- mar marknadsförs som grupp. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll ger vi inte ut. Idén bygger på en organisation som tilläm- pas inom installations-/ grossist-branschen och som bygger på att kortsluta logistik- kedjor och på så sätt öka konkur- renskraften.

Så här går det till:

Välj den bok du vill ha under författarpresentationer eller boktitlar. Tryck på boken och du hamnar på bokens beställningsfor- mulär. Lägg den i varukorgen och betala som i vilken nätbutik som helst, Du kan även trycka på den här knappen för att komma in på butiken: I butiken kan du söka på genre och författare i sökrutorna.
Alla priser i butiken är inkl frakt, emballage och moms
Bokhandeln där du hittar bra böcker skrivna av svenska författare. Här finns böcker i alla genrer. En gömd bokskatt
Hem Hem Författarpresentationer Författarpresentationer Skäl att handla här Skäl att handla här Boktitlar Boktitlar
- Faktura - Delbetalning
- Faktura - Delbetalning
För egenutgivare För egenutgivare
  Läs om författarna här Läs om författarna här Videopresentationer Videopresentationer
new! new!
Kortbetalning Direktbank
Se informationen här new!
Bokhandeln där du hittar bra böcker skrivna av svenska författare. Här finns böcker i alla genrer. En gömd bokskatt.

Välkommen

Egenutgivarnas Bokhandel!

Marknadsplatsen för bokälskare som

söker det gömda bokskatter

Egenutgivarnas Bokhandel är för alla som skriver och ger ut böcker i Sverige. Egenutgivarnas Bokhandel är en butik vars syfte är att göra eget utgivna böcker lätt tillgängliga genom att marknadsföra dem och leverera enligt "Drop-shipping"- metoden, vilket innebär snabb leverans utan mellanlagring och därmed mycket konkur- renskraftiga priser. Vi älskar det tryckta ordet 1989 föll Berlinmuren. Det var inte stridsvagnar som sprängde den. Det var ordet. Detta är ett uttryck för demokrati och frihet. Fri- heten att uttrycka sig genom det fria ordet. Egenutgivarnas Bokhandel samarb- etar med WMC Bookstore som är ett företag för dig som skriver och ger ut egna böcker och som hand- har leveranser och betalningar.
Butiken I vår butik hittar du tusentals fria, glada, sorgliga, seriösa och galna ord och tankar som resulterat i många böcker. Böcker som spänner över vitt skilda områden. Trots att orden i alla dessa böcker vägts och formulerats på så olika sätt, har de en sak gemensamt. De hade inte varit möjliga om det inte var för våra små författare som energiskt skrivit, lektörsläst, korrekturläst och tryckt dem. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla med- lemmar marknadsförs som grupp. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll ger vi inte ut. Idén bygger på en organisation som tillämpas inom installations-/ grossist-branschen och som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften.

Så här går det till

Så här går det till:

Välj den bok du vill ha under författarpresentationer eller boktitlar. Tryck på boken och du hamnar på bokens beställningsformulär. Lägg den i varukorgen och betala som i vilken nätbutik som helst, Du kan även trycka på den här knappaen för att komma in på butiken: I butiken kan du söka på genre och författare i sökrutorna.
© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020
Alla priser i butiken är inkl frakt, emballage och moms
Varför har vi den  här butiken?  Läs om författarna här Läs om författarna här För egenutgivare För egenutgivare Videopresentationer Videopresentationer •	Kortbetalning     •	Direktbank    Se informationen här new! new! new!