© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020
E-post
E-post
E-post
E-post

Till författare som vill deltaga

E-post
E-post
Hem Hem Författarpresentationer Författarpresentationer Skäl att handla här Skäl att handla här Boktitlar Boktitlar
OBSERVERA Egenutgivarnas Bokhandel är fristående från: Föreningen Egenutgivarna Egenutgivarna på Facebook Egenutgivarna.nu
Hej Egenutgivare! Egenutgivarnas Bokhandel (EB) bygger på en organisation som provats med framgång inom installations- /grossistbranschen som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag (annat än ditt eget) eller tryckerier får deltaga. Tanken är att göra egenutgivare mer synliga. Idag syns inte en Egenutgivare i nätbokhandeln. Du har dina böcker där, men de framträder inte. Vad önskar sig en läsare? Bra böcker och det kan du tillhandahålla. Läsarna vill självklart ha ett lågt pris och det kan vår bokhandel tillhandahålla genom "drop-shipping"-metoden som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. För- fattaren får distribuera privat eller via eget ägda förlag/enskilda firma. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla medlemmar marknadsföres som grupp. Kostnaden täcks av registreringsavgift samt WMC vinst/försåld bok. Idén bygger på en organisation som tillämpas inom installations/grossistbranschen och som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag eller tryckerier får deltaga. Om författaren har eget ägt förlag är detta tillåtet. Fig. 1 Flöde: Normal logistikkedja via näthandel (detta är generellt och avvikelser kan förekomma) i blått. EB i variant i rött Författaren äger rätt att distribuera genom vilka kanaler som önskas. Detta är således inte ett exklusiv-avtal. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll är inte heller tillåtet. Förutsättningen är att Författaren önskar hjälp med marknadsföring och administration, Detta krav kan uppfyllas via dagens nätbokhandel men Egenutgivarnas Bokhandel (EB) kortsluter vissa länkar i logistikkedjan. Vissa distributörer skriver numera inte avtal med författare som beräknas få för små volymer och dessutom finns de som idag kräver minimifakturering, vilket gör att författaren får vänta på ersättning tills minimifaktureringen uppnåtts. Fördelen med Egenutgivarnas Bokhandels system blir således kortare Transportvägar och enklare administration. Författaren kan sköta detta själv men EB innebär även en synergieffekt (då vi marknadsför många författare samtidigt) och en marknadsföringshjälp samt kundhantering (Faktura/Påminnelser/olika betalningsalternativ) erhålles. Låter det spännande? I så fall kan EB skicka mer info med epost om du e-postar christer.wallgren@wmc-wallgren.se Se vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Egenutgivarnas-Bokhandel-112748300363296/ På återhörande! Christer Wallgren Egenutgivarnas Bokhandel
OBSERVERA Egenutgivarnas Bokhandel är fristående från: Föreningen Egenutgivarna Egenutgivarna på Facebook Egenutgivarna.nu
OBSERVERA Egenutgivarnas Bokhandel är fristående från: Föreningen Egenutgivarna Egenutgivarna på Facebook Egenutgivarna.nu
OBSERVERA Egenutgivarnas Bokhandel är fristående från: Föreningen Egenutgivarna Egenutgivarna på Facebook Egenutgivarna.nu
Hej Egenutgivare! Egenutgivarnas Bokhandel (EB) bygger på en organisation som provats med framgång inom installations-/grossistbranschen som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag (annat än ditt eget) eller tryckerier får deltaga. Tanken är att göra egenutgivare mer synliga. Idag syns inte en Egenut- givare i nätbokhandeln. Du har dina böcker där, men de framträder inte. Vad önskar sig en läsare? Bra böcker och det kan du tillhandahålla. Läsarna vill självklart ha ett lågt pris och det kan vår bokhandel till- handahålla genom "drop-shipping"-metoden som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. Författaren får distribuera privat eller via eget ägda förlag/enskilda firma. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla med- lemmar marknadsföres som grupp. Kostnaden täcks av registreringsav- gift samt WMC vinst/försåld bok. Idén bygger på en organisation som tillämpas inom installations/gross- istbranschen och som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag eller tryckerier får deltaga. Om förfat- taren har eget ägt förlag är detta tillåtet. Fig. 1 Flöde: Normal logistikkedja via näthandel (detta är generellt och avvikelser kan förekomma) i blått. EB i variant i rött Författaren äger rätt att distribuera genom vilka kanaler som önskas. Detta är således inte ett exklusiv-avtal. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med porno- grafiskt innehåll är inte heller tillåtet. Förutsättningen är att Författaren önskar hjälp med marknadsföring och administration, Detta krav kan uppfyllas via dagens nätbokhandel men Egenutgivarnas Bokhandel (EB) kortsluter vissa länkar i logistikkedjan. Vissa distributörer skriver numera inte avtal med förfat- tare som beräknas få för små volymer och dessutom finns de som idag kräver minimifakturering, vilket gör att författaren får vänta på ersättning tills minimifaktureringen uppnåtts. Fördelen med Egenutgivarnas Bokhandels system blir således kortare Transportvägar och enklare administration. Författaren kan sköta detta själv men EB innebär även en synergieffekt (då vi marknadsför många författare samtidigt) och en marknadsföringshjälp samt kundhantering (Faktura/Påminnelser/olika betalningsalternativ) erhålles. Låter det spännande? I så fall kan EB skicka mer info med epost om du e-postar christer.wallgren@wmc-wallgren.se Se vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Egenutgivarnas- Bokhandel-112748300363296/ På återhörande! Christer Wallgren Egenutgivarnas Bokhandel

Till författare som

vill deltaga

© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020
OBSERVERA Egenutgivarnas Bokhandel är fristående från: Föreningen Egenutgivarna Egenutgivarna på Facebook Egenutgivarna.nu