© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020

Om oss

Egenutgivarnas

Bokhandel!

Vi älskar det tryckta ordet 1989 föll Berlinmuren. Det var inte strids- vagnar som sprängde den. Det var ordet. Detta är ett uttryck för demokrati och frihet. Friheten att uttrycka sig genom det fria ordet. Egenutgivarnas Bokhandel samarbetar med WMC Bookstore som är ett företag för dig som skriver och ger ut egna böcker och som handhar leveranser och betalningar.
Butiken I vår butik hittar du fria, glada, sorgliga, ser- iösa och galna ord och tankar som resul- terat i många böcker. Böcker som spänner över vitt skilda områden. Trots att orden i alla dessa böcker vägts och formulerats på så olika sätt, har de en sak gemensamt. De hade inte varit möjliga om det inte var för våra små författare som energiskt skrivit, lektörsläst, korrekturläst och tryckt dem. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per för- fattare. Alla medlemmar marknadsförs som grupp. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll ger vi inte ut. Idén bygger på en organisation som tilläm- pas inom installations-/ grossist-branschen och som bygger på att kortsluta logistik- kedjor och på så sätt öka konkur- renskraften.

Kontaktuppgifter

Bokhandeln där du hittar bra böcker skrivna av svenska författare. Här finns böcker i alla genrer. En gömd bokskatt
- Faktura - Delbetalning
- Faktura - Delbetalning
För egenutgivare För egenutgivare
  Läs om författarna här Läs om författarna här Videopresentationer Videopresentationer
Kortbetalning Direktbank
Se informationen här
Egenutgivarnas Bokhandel Sjöviksbacken 6 117 58 Stockholm 0732 111 937 christer.wallgren@wmc-wallgren.se
Bokhandeln där du hittar bra böcker skrivna av svenska författare. Här finns böcker i alla genrer. En gömd bokskatt.

Om oss

Egenutgivarnas Bokhandel!

Vi älskar det tryckta ordet 1989 föll Berlinmuren. Det var inte stridsvagnar som sprängde den. Det var ordet. Detta är ett uttryck för demokrati och frihet. Friheten att uttrycka sig genom det fria ordet. Egenutgivarnas Bokhandel samarbetar med WMC Bookstore som är ett företag för dig som skriver och ger ut egna böcker och som handhar leveranser och betalningar.
Butiken I vår butik hittar du fria, glada, sorgliga, seriösa och galna ord och tankar som resul- terat i många böcker. Böcker som spänner över vitt skilda områden. Trots att orden i alla dessa böcker vägts och for- mulerats på så olika sätt, har de en sak gemensamt. De hade inte varit möjliga om det inte var för våra små författare som energiskt skrivit, lektörsläst, korrek- turläst och tryckt dem. Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla med- lemmar marknadsförs som grupp. Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll ger vi inte ut. Idén bygger på en organisation som tillämpas inom installations-/ grossist-branschen och som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkur- renskraften.
© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020
Varför har vi den  här butiken?  Läs om författarna här Läs om författarna här För egenutgivare För egenutgivare Videopresentationer Videopresentationer •	Kortbetalning     •	Direktbank    Se informationen här

Kontaktuppgifter

Egenutgivarnas Bokhandel Sjöviksbacken 6 117 58 Stockholm 0732 111 937 christer.wallgren@wmc-wallgren.se