Vad är en "Egenutgivare"?

Vilka skäl har du för att

handla böcker här?

Till alla butikshyllorna Till alla butikshyllorna
© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020

 

Några av er har säkert inte hört uttrycket Egenutgivare tidigare. 

Vanligast

är

att

du

köper

böcker

från

fysisk

bokhandel

eller

hos

en

stor

nätbutik.

De

flesta

böckerna

där,

ges

ut

av

större

förlag

med

stora

krav

för

att

sälja

mest.

Bokförlagen

tar

mest

bara

in

vissa

böcker,

som

de

tror

kan

sälja

bra

eller

är

inom

deras

genre

eller

nisch.

Det

innebär

att

många

titlar

inte

blir

publicerade,

fastän

det

finns

potentiella

läsare

för

boken.

Bokförlaget fungerar lite som portvakter och bestämmer vilka böcker som får finnas ute och inte, på bokmarknaden. 

Vi

människor

har

alla

olika

intressen,

k

unskaper,

bakgrunder,

kulturer,

erfarenhet

etc.

och

tar våra egna beslut när det gäller att köpa en bok. 

En

Egenutgivare

är

en

författare

som

själv

har

bestämt

innehållet

och

utformningen.

De

böckerna

är

äkta

och

inte

omarbetade,

anpassade

och

omskrivna

av

förlag. Men

de

håller

samma

kvalitetskrav

författaren

själv

bekostat korrektur, redaktionsarbete och testläsning.

De

stora

butikerna

lyfter

bara

fram

de

böcker

som

de

tror

kan

ge

störst

ekonomisk

avkastning

och

lägger

marknadsföring

-

skostnaderna på dem. 

Detta

är

skälet

till

ett

Egenutgivarnas

Bokhandel

har

bildats.

För

att

fokusera

fria

författare

med

ambitioner

att

ge

dig

en ny upplevelse. 

Vi är därmed exklusiva som väljer att gå vår egen väg och själva ge ut våra böcker.

Gömda

bokskatter

-

Visst

är

det

att

vi

inte

syns

i

bokfloden?

Men

vi

har

böcker

som

är

minnesvärda,

eller

hur?

Och

som

är skrivna med omsorg och inte filtrerade och anpassade till förlagens ekonomiska krav.

Här

finns

bra

böcker,

kvalitetsböcker.

Böcker

som

du

riskerar

att

missa

om

du

bara

letar

i

de

stora

bokfloderna.

Varför

inte

vara

först

med

att

upptäcka

en

ny

bok

eller

rent

av

en

ny

författare?

Tänk

bara

vilka

som

refuserades

gång

gång

innan

de

blev

berömda

Astrid

Lindgren,

Stephen

King,

Margaret

Mitchell

(Hon

med

Borta

med

vinden),

Joseph

Heller

(Moment

22),

Rudyard

Kipling

(nobelpristagare

vid

42

års

ålder!)

blev

refuserad

med

orden

”Jag

är

ledsen,

Mr.

Kipling,

men

ni

kan

helt

enkelt

inte

använda

er

av

det

engelska

språket.”,

J.K.

Rowling

(Refuseringarna

av

den

första

Harry

Potter-boken

uppgick

till

dussinet

innan

dottern

till

en

av

cheferna

för

ett

litet

Londonförlag

övertygade

sin

pappa

om

att

den

borde

ges

ut.)

Egenutgivarnas

Bokhandel

är

en

butik

vars

syfte

är

att

göra

eget

utgivna

böcker

lättill-gängliga

genom

att

marknadsföra

dem

och

leverera

enligt

"Drop-shipping"-

metoden,

vilket

innebär

snabb

leverans

utan

mellanlagring

och

därmed

mycket

konkurrens-kraftiga priser.

Som sagt: Bland egenutgivande författare kan allt hända! Köp och läs böcker ur vårt unika sortiment redan idag!

  Hem Hem Författarpresentationer Författarpresentationer Skäl att handla här Skäl att handla här Boktitlar Boktitlar
post
post
Till alla butikshyllorna Till alla butikshyllorna
© WMC-Wallgren Marketing Consulting 2020
E-post
E-post
E-post
E-post

 

Några av er har säkert inte hört uttrycket Egenutgivare tidigare. 

Vanligast

är

att

du

köper

böcker

från

fysisk

bokhandel

eller

hos

en

stor

nätbutik.

De

flesta

böckerna

där,

ges

ut

av

större

förlag

med

stora

krav

för

att

sälja

mest.

Bokförlagen

tar

mest

bara

in

vissa

böcker,

som

de

tror

kan

sälja

bra

eller

är

inom

deras

genre

eller

nisch.

Det

innebär

att

många

titlar

inte

blir

publi

-

cerade,

fastän

det

finns

poten

-

t

i

-

ella

läsare

för

boken.

Bokförlaget

fungerar

lite

som

portvakter

och

bestämmer

vilka

böcker

som

får

finnas ute och inte, på bokmarknaden. 

Vi

människor

har

alla

olika

intressen,

k

unskaper,

bakgrunder,

kul

-

turer,

erfarenhet

etc.

och

tar

våra

egna

beslut

när

det

gäller

att

köpa en bok. 

En

Egenutgivare

är

en

författare

som

själv

har

bestämt

innehållet

och

utformningen.

De

böckerna

är

äkta

och

inte

omarbetade,

anpassade

och

omskrivna

av

förlag. Men

de

håller

samma

kval

-

itetskrav

författaren

själv

bekostat

korrektur,

redaktionsarb

-

ete och testläsning.

De

stora

butikerna

lyfter

bara

fram

de

böcker

som

de

tror

kan

ge

störst

ekonomisk

avkastning

och

lägger

marknadsföringskost

-

naderna på dem. 

Detta

är

skälet

till

ett

Egenutgivarnas

Bokhandel

har

bildats.

För

att

fokusera

fria

författare

med

ambitioner

att

ge

dig

en

ny

upplevelse. 

Vi

är

därmed

exklusiva

som

väljer

att

vår

egen

väg

och

själva

ge ut våra böcker.

Gömda

bokskatter

-

Visst

är

det

att

vi

inte

syns

i

bokfloden?

Men

vi

har

böcker

som

är

minnesvärda,

eller

hur?

Och

som

är

skrivna

med

omsorg

och

inte

filtrerade

och

anpassade

till

förla

-

gens ekonomiska krav.

Här

finns

bra

böcker,

kvalitetsböcker.

Böcker

som

du

riskerar

att

missa

om

du

bara

letar

i

de

stora

bokfloderna.

Varför

inte

vara

först

med

att

upptäcka

en

ny

bok

eller

rent

av

en

ny

författare?

Tänk

bara

vilka

som

refuserades

gång

gång

innan

de

blev

berömda

Astrid

Lindgren,

Stephen

King,

Margaret

Mitchell

(Hon

med

Borta

med

vinden),

Joseph

Heller

(Moment

22),

Rudyard

Kip

-

ling

(nobelpristagare

vid

42

års

ålder!)

blev

refuserad

med

orden

”Jag

är

ledsen,

Mr.

Kipling,

men

ni

kan

helt

enkelt

inte

använda

er

av

det

engelska

språket.”,

J.K.

Rowling

(Refuseringarna

av

den

första

Harry

Potter-boken

uppgick

till

dussinet

innan

dottern

till

en

av

cheferna

för

ett

litet

Londonförlag

övertygade

sin

pappa

om

att den borde ges ut.)

Egenutgivarnas

Bokhandel

är

en

butik

vars

syfte

är

att

göra

eget

utgivna

böcker

lättill-gängliga

genom

att

marknadsföra

dem

och

leverera

enligt

"Drop-shipping"-

metoden,

vilket

innebär

snabb

leverans

utan

mellanlagring

och

därmed

mycket

konkurrens-

kraftiga priser.

Som  

sagt:  

Bland  

egenutgivande  

författare  

kan  

allt  

hända!  

Köp  

och

läs böcker ur vårt unika sortiment redan idag!

Vad är en

"Egenutgivare"?

Vilka skäl har du för att

handla böcker här?