WMC Bookstore
WMC Bookstore är ett varumärke som ingår i företaget WMC Wallgern Bookstore. Se gärna information om WMC på den här länken: WMC hemsida
Här bredvid hittar,,,
…du både böcker och produkter När du hittar det som är intressant går du till vår butik och där finns priser och andra villkor samt beställings- och betalningsmöjlighet.
© WMC Wallgren Marketing Consulting 2017
Säljböcker
Vad marknadsför WMC?
Idèen med WMC Bookstore är att sälja böcker samt produkter som underlättar läsning och skrivning i alla former, vare sig det utförs på papper eller på datorn. Produkter som inte alltid är så lätta att få tag på annars.

Att sälja i praktiken

Jag tittade runt på bokmarknaden och hittade ingen samlad information om marknadsföring. Målet med boken är att utifrån all den erfarenhet jag samlat på mig, ge dig både en översikt och detaljerade råd på en och samma gång. Jag har försökt lämna en bok i din hand som på ett så komplett sätt som möjligt, ska ge dig en bra start i ditt arbete som marknadsförare eller säljare. Om du är ny i yrket vill jag hälsa dig välkommen till ditt nya jobb! Du har valt ett yrke som är både roligt och spännande. Marknadsföring och försäljning är ett område för kreativa och engagerade personer. Det ger, förutom lön, en tillvaro som innebär stort mått av frihet och utrymme för fantasi och självuppfyllelse. Du får möjlighet att utveckla dig själv och kanske rentav se dina drömmar gå i uppfyllelse. På pluskontot får du också räkna in dina möjligheter till påverkan i en organisation, kontakt med andra människor och organisationer. För att lyckas måste du tycka om att vara i kontakt med andra människor, vara systematisk och målmedveten och se hela yrket som en utmaning. Självklart kommer du få mycket feedback, positiv sådan, om du är duktig och framåt, men självklart ett och annat på minuskontot också. En feedback som du främst får från kunder och andra externa organisationer. Tänk på att det är de som betalar din lön! Försäljning är en komplex process, från den första kontakten till genomförd affär. Som säljare måste du ha goda kunskaper i säljprocessen. Om du hunnit jobba några år, vill jag tacka för att du läser den här boken, kanske för att få en repetition av de kunskaper du redan har. Förhoppningsvis hittar du nya kunskaper, eller åtminstone en ”aha-upplevelse” som gör dig inspirerad till andra arbetssätt eller nya idéer och ger dig en utveckling i yrket. Den här boken hoppas jag kommer att fungera som ett verktyg i det krävande arbete du har och jag hoppas på att du får stor nytta av den och att du utvecklas till en framgångsrik och uppskattad yrkesperson.   En ny säljare utbildas i förhandlingsteknik och framställningsteknik men mer sällan i marknadsföring och säljteknik. Inte heller i grundläggande allmänt praktiskt marknadsarbete. Tanken är att få såväl nybörjare som mer erfarna att använda den som ett riktverktyg i sitt arbete inom B2B (Business to business) och till detta räknar jag även projektförsäljning och komponentförsäljning till projekt och tillverkande industri.

Rätt prospektering är guld värd

Boken "Rätt prospektering är guld värd" är unik i sitt slag. Försäljning och marknadsföring innebär att leta kunder och projekt. Något som måste utföras systematiskt och noggrant. Det liknar faktiskt guldvaskning där guldkornen måste hittas i en stormängd sand och grus. Det innebär noggrant grundarbete om man skall hitta kunder och projekt som säljarbetet lönar sig. Målet är ju att finna projekt och förfrågningar hos sina kunder. När det gäller B2B och OEM är projekten få per kund och tiden mellan dem kan vara lång och antalet kunder kan vara stort. Viktigt är då att arbeta systematiskt och boken lär därför ut hur prospektlistor och organisationsanalyser kan vara lämpliga verktyg för att samla in information och öka interaktionen med kunden. Boken innehåller verktyg för prospekteringsarbetet i form av praktiska analysverktyg som listor och mallar som även kan hämtas på författarens hemsida. Adressen dit hittar du p boken. I boken finns bilagor som kan laddas ned (PDF resp. xlsx) gratis på www.wmc- wallgen.se. Tryck på knappen "nedladdningsbara filer" så hittar du dem. Boken är en fördjupning av prospekteringskapitlet i huvudboken "Att sälja i praktiken" ISBN 9789175690209.  
Till lagerhyllan… Till lagerhyllan… Till lagerhyllan… Till lagerhyllan…
WMC Bookstore
WMC Bookstore är ett varumärke som ingår i företaget WMC Wallgern Bookstore. Se gärna information om WMC på den här länken: WMC hemsida
Här bredvid hittar,,,
…du både böcker och produkter När du hittar det som är intressant går du till vår butik och där finns priser och andra villkor samt beställings- och betalningsmöjlighet.
© WMC Wallgren Marketing Consult 2017
Vad marknadsför WMC?
Idèen med WMC Bookstore är att sälja böcker samt produkter som underlättar läsning och skrivning i alla former, vare sig det utförs på papper eller på datorn. Produkter som inte alltid är så lätta att få tag på annars.
Säljböcker

Att sälja i praktiken

Jag tittade runt på bokmarknaden och hittade ingen samlad information om marknadsföring. Målet med boken är att utifrån all den erfarenhet jag samlat på mig, ge dig både en översikt och detaljerade råd på en och samma gång. Jag har försökt lämna en bok i din hand som på ett så komplett sätt som möjligt, ska ge dig en bra start i ditt arbete som marknadsförare eller säljare. Om du är ny i yrket vill jag hälsa dig välkommen till ditt nya jobb! Du har valt ett yrke som är både roligt och spännande. Marknadsföring och försäljning är ett område för kreativa och engagerade personer. Det ger, förutom lön, en tillvaro som innebär stort mått av frihet och utrymme för fantasi och självuppfyllelse. Du får möjlighet att utveckla dig själv och kanske rentav se dina drömmar gå i uppfyllelse. På pluskontot får du också räkna in dina möjligheter till påverkan i en organisation, kontakt med andra människor och organisationer. För att lyckas måste du tycka om att vara i kontakt med andra människor, vara systematisk och målmedveten och se hela yrket som en utmaning. Självklart kommer du få mycket feedback, positiv sådan, om du är duktig och framåt, men självklart ett och annat på minuskontot också. En feedback som du främst får från kunder och andra externa organisationer. Tänk på att det är de som betalar din lön! Försäljning är en komplex process, från den första kontakten till genomförd affär. Som säljare måste du ha goda kunskaper i säljprocessen. Om du hunnit jobba några år, vill jag tacka för att du läser den här boken, kanske för att få en repetition av de kunskaper du redan har. Förhoppningsvis hittar du nya kunskaper, eller åtminstone en ”aha- upplevelse” som gör dig inspirerad till andra arbetssätt eller nya idéer och ger dig en utveckling i yrket. Den här boken hoppas jag kommer att fungera som ett verktyg i det krävande arbete du har och jag hoppas på att du får stor nytta av den och att du utvecklas till en framgångsrik och uppskattad yrkesperson.   En ny säljare utbildas i förhandlingsteknik och framställningsteknik men mer sällan i marknadsföring och säljteknik. Inte heller i grundläggande allmänt praktiskt marknadsarbete. Tanken är att få såväl nybörjare som mer erfarna att använda den som ett riktverktyg i sitt arbete inom B2B (Business to business) och till detta räknar jag även projektförsäljning och komponentförsäljning till projekt och tillverkande industri.

Rätt prospektering är guld värd

Boken "Rätt prospektering är guld värd" är unik i sitt slag. Försäljning och marknadsföring innebär att leta kunder och projekt. Något som måste utföras systematiskt och noggrant. Det liknar faktiskt guldvaskning där guldkornen måste hittas i en stormängd sand och grus. Det innebär noggrant grundarbete om man skall hitta kunder och projekt som säljarbetet lönar sig. Målet är ju att finna projekt och förfrågningar hos sina kunder. När det gäller B2B och OEM är projekten få per kund och tiden mellan dem kan vara lång och antalet kunder kan vara stort. Viktigt är då att arbeta systematiskt och boken lär därför ut hur prospektlistor och organisationsanalyser kan vara lämpliga verktyg för att samla in information och öka interaktionen med kunden. Boken innehåller verktyg för prospekteringsarbetet i form av praktiska analysverktyg som listor och mallar som även kan hämtas på författarens hemsida. Adressen dit hittar du p boken. I boken finns bilagor som kan laddas ned (PDF resp. xlsx) gratis på www.wmc-wallgen.se. Tryck på knappen "nedladdningsbara filer" så hittar du dem. Boken är en fördjupning av prospekteringskapitlet i huvudboken "Att sälja i praktiken" ISBN 9789175690209.  
Till lagerhyllan… Till lagerhyllan… Till lagerhyllan… Till lagerhyllan…