Gerhard Schönbeck

Gerhard Schönbeck föddes 1943 i Skåne. Efter en fil.kand i samhällsvetenskapliga ämnen i Lund och senare en civilekonomexamen påbörjades en lång karriär inom internationell återförsäkring med stationering i Stockholm, New York och London. Senare pensionerade han sig i Falsterbo, där barndomens somrar tillbringats och där han som ung träffat sin blivande hustru. Deras två barn och fyra barnbarn är idag bosatta i Täby.

Först efter pensioneringen tog han av en slump upp skrivandet. Två böcker har det blivit. Han vill ogärna kalla sig författare. Hans verk har tagit mer än tio år att forska fram och blivit till en diger och rikt illustrerad lunta. Och efter den följer alltså fortsatt forskning via denna blogg.

Som intresseområden kan nämnas golf, mat och dryck, resor, politik samt litteratur av allehanda slag.

Författaren är på långt håll släkt med bokens huvudperson. Mamman var nämligen född von Schantz. Men med hennes fars död 1951 dog den dåtida huvudgrenen av ätten ut, då mamman – förutom att vara kvinna – också varit ensambarn.

Mannen som försvann Mannen som försvann –
 märkliga upptäckter i Fredrik Hippolyte von Schantz kölvatten
.

Mannen som försvann är inte en detektivroman utan i stället en mycket spännande historia om sökandet efter en sjöman som försvann i havets djup i mitten av 1800-talet. Författaren har tagit sin utgångspunkt i en liten akvarell som han haft i sin ägo i många år. Konstnären som målat akvarellen visar sig vara just denne sjöman, Fredrik Hippolyte von Schantz, som dessutom var en anfader till författaren.

   I boken får vi följa den minutiöst detaljerade och högintressanta forskningen dels efter tavlans motiv, dels efter Fredrik Hippolyte von Schantz eget livsöde. Under flera års sökande efter fakta genom kontakter med arkiv, museer och privatpersoner och intensiva studier på internet leder författaren oss gradvis fram till en bild både av vad tavlan egentligen visar och av von Schantz liv sjöss. Vi får mycket detaljerade beskrivningar av hans tid till sjöss, vilka fartyg han seglade på och vilka hamnar han besökte ända fram till den ödesdigra dagen i november 1864 då han spårlöst försvann över bord utanför Godahoppsudden.

   Detta är en bok som måste vara aktuell för alla som är det minsta intresserade av släktforskning, sjöfart, akvarellmåleri, stockholmiana eller det dagliga livet på 1800-talet. Ja, här finns fängslande och underhållande läsning som håller läsaren på sträckbänken ända in till de sista sidorna!

Beckholmen

När man forskar på djupet i något ämne händer det ibland att man får oväntade bifångster. En miniatyrtavla, ungefär av ett kreditkorts storlek, målad av sjökaptenen och amatörkonstnären Fredrik Hippolyte von Schantz runt 1850 väckte författarens intresse att ta reda på mer om konstnärens liv och tavlans motiv.

Fredrik Hippolyte von Schantz omkom tragiskt 1864 till sjöss utanför Kapstaden på resa till dåtida Batavia i Indonesien. Ett antal år innan sin olycksaliga resa målade han en mycket speciell miniatyr, som sedan ärvts ned genom generationerna. Miniatyrens motiv har förbryllat den sentida släktingen Gerhard Schönbeck. Motivet visade sig vid närmare analys bestå av ett collage av olika bilder presenterade utifrån en imaginär utsiktspunkt med Djurgårds­staden och Beckholmssundet i fonden, omgivna av Kastellholmen till vänster och Beckholmen åt höger.

Collagetekniken i sig var en del av förbryllningen. En annan men kanske viktigare del var att vissa detaljer i tavlan inte stämde med den gängse uppfattningen av Beckholmens historiska bebyggelse såsom den förmedlats av byggnadsantikvarisk expertis.

Efter en grundlig genomgång av byggnadshistoriskt källmaterial visade det sig att de avvikande detaljerna i tavlan innebär att stora delar av historiken kring bebyggelsen på Beckholmen måste skrivas om.

I centrum för analysen står, mitt i tavlan med rök bolmande ur skorstenen, ett tidigare ej omnämnt boningshus. Med lite fantasi kan man även ana konstnären själv stående i vindsfönstret blickandes mot betraktaren.

Författaren Gerhard Schönbeck bjuder in till en spännande upptäcktsresa på Beckholmen, där gammalt och nytt källmaterial skärskådas med nya ögon och kritisk blick med oväntade följder för berättelsen om Beckholmens bebyggelsehistoria.