Info till Egenutgivare

Hej Egenutgivare/Författare!

Egenutgivarnas Bokhandel (EB) bygger på en organisation som provats med framgång inom installations-/grossistbranschen som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag (annat än ditt eget) eller tryckerier får deltaga. Tanken är att göra egenutgivare mer synliga. Idag syns inte en Egenutgivare i nätbokhandeln. Du har dina böcker där, men de framträder inte. Vad önskar sig en läsare? Bra böcker och det kan du tillhandahålla. Läsarna vill självklart ha ett lågt pris och det kan vår bokhandel tillhandahålla genom ”drop-shipping”-metoden som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften.   Egenutgivarnas Bokhandel är en bokhandel för enbart egenutgivare som skriver, trycker och säljer på egen hand. För-fattaren får distribuera privat eller via eget ägda förlag/enskilda firma. Syftet är att gemensamt marknadsföra och försälja författarnas böcker och därmed minska marknadsföringskostnader per författare. Alla medlemmar marknadsföres som grupp. Kostnaden täcks av registreringsavgift samt WMC vinst/försåld bok. Idén bygger på en organisation som tillämpas inom installations/grossistbranschen och som bygger på att kortsluta logistik-kedjor och på så sätt öka konkurrenskraften. Vi har alltså en butik på nätet som bara är till för egenutgivare, inga förlag eller tryckerier får deltaga. Om författaren har eget ägt förlag är detta tillåtet.

Författaren äger rätt att distribuera genom vilka kanaler som önskas. Vi har således inte ett exklusiv-avtal.

Butiken är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Böcker med pornografiskt innehåll är inte heller tillåtet. Förutsättningen är att Författaren önskar hjälp med marknadsföring och administration, Detta krav kan uppfyllas via dagens nätbokhandel men Egenutgivarnas Bokhandel (EB) kortsluter vissa länkar i logistikkedjan. Vissa distributörer skriver numera inte avtal med författare som beräknas få för små volymer och dessutom finns de som idag kräver minimifakturering, vilket gör att författaren får vänta på ersättning tills minimifaktureringen uppnåtts. Fördelen med Egenutgivarnas Bokhandels system blir således kortare Transportvägar och enklare administration. Författaren kan sköta detta själv men EB innebär även en synergieffekt (då vi marknadsför många författare samtidigt) och en marknadsföringshjälp samt kundhantering (Faktura/Påminnelser/olika betalningsalternativ) erhålles.

Visst låter det spännande?  I så fall kan EB skicka mer info med epost om du e-postar christer.wallgren@wmc-wallgren.se

Se vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Egenutgivarnas-Bokhandel-112748300363296/ 

På återhörande! 

Christer Wallgren

Egenutgivarnas Bokhandel