Ingemar Bellung

Ingemar Bellung, född 1942 i Belganet, Öljehults församling i Blekinge län. Boende i Västergötland.

Lantmästare, gymnasielärare JST, skyddsingenjör, lingvist och språkforskare med examen i såväl fransk som portugisisk språkvetenskap.

FN-veteran med tjänst i såväl Mellanöstern som på Cypern. I samband därmed tilldelats 1988-års Fredspris. 

Publicerade dokument är uppsatser i portugisisk  språkvetetenskap (om futurum) och tillika i fransk språkvetenskap (om futurums behandling i översättningar).


Ingemar Bellungs böcker

(Klicka på bilden för att komma till boken i Butiken)


Brev från ”hemmafronten” / ”Bittes” brev till Ingemar 1964 – 66

Ett tidsdokument i epistologisk form. En brevväxling mellan korpralen i utlandstjänst och fästmön som kämpar på ”hemmafronten”. En skildring av två unga människors vardag. Vardagen därhemma och den därute genomlevs med hjälp av passionen i språket de använder i sina brev.

En läsare skriver: ”Jag har varit på resa tillbaka till 1960-talet, med bl a Cypernkonflikten, FNs fredsbevarande styrka, följt en brevväxling mellan två älskade. I nutid har jag fått ta del av den f d korpralens tankar och hur han ifrågasätter de val han då gjorde.

Jag tänker att: vad händer i en människas liv med uppväxt, skola, arbete eller möte med en annan människa. De beslut man väljer att ta, följda av upplevelser i krigssituationer etc. Vad gör allt detta med oss

Tack för att du delat med dig av ditt liv till mig och andra läsare.


Fröet som grodde / En historia från Blekinge 

En släkthistoria från Åryd i Blekinge slutet av 1700-tal fram till 1900-tal.

Berättelsen bygger på minnesfragment och nedkastade anteckningar från författarens barndom. Han har med hjälp av historiskt material försökt att såväl belägga som vederlägga dessa ”myter” eller påståenden från förr. Blev resultatet det förväntade? Bönder, adel och kolportörer.


Samtalen med Lily / fjorton på det femtonde…

Den unge Fjodor lämnar skolan med ett hat för allt vad skola heter, blir dräng hos sina farbröder. Han tycker han blir orättvist behandlad och slutar för att ta jobb som kockelev på stadens hotell. Här möter han en vuxenvärld han inte hade en aning om. De vuxnas övergrepp för att tillfredsställa sig själva sker från såväl män som kvinnor, i former som han inte begriper. För att stå ut så vänder han tankarna inåt, åt episoder som han genomlevt eller hört berättas. Genom att föra samtal med Lily under de aktiviteter de har tillsammans så tycker han sig vara i högsta grad normal. Tonåringen behandlas som en vuxen. Hon ”tar sig an honom”. Efter en kort tid slutar han för att ge sig ut till sjöss. På grund av den låga åldern kan han endast accepteras som kockjungman i en mindre skuta.

Skildringarna är fyllda av en sorts ”falsk erotik”, berättad med fjorton/femtonåringens barnsliga formuleringar. Begreppet ”övergrepp” känner han inte till. Han bara lever här och nu och vuxenvärlden är brutal.

Skildringarna har en klart naturalistisk anstrykning


Noveller från skvaltkvarnen / tio noveller och en pjäs 

En samling skrönor/noveller från olika tidsepoker, från skolan, arbetslivet, sjön och i FN-tjänst.

Samt en ”pjäs” som handlar om en åldrig kvinna som beslutat sig för att omärkligt avsluta sitt liv. Hon berättar och reflekterar i sitt hjälplösa tillstånd och blandar samman dåtid och nutid.