Maria Campbell

Maria Campbell, tidigare journalist, arkeolog och lärare, skriver romaner, dikter, noveller. Har givit ut , fyra romaner och en ungdomsbok bla. med historiska motiv samt ett antal noveller. Medarbetat i antologier, hembygdsböcker,  på senare år som frilans inom dagspress.


Maria Campbells böcker

(Klicka på bilden för att komma till boken i Butiken)


Lilla Virvan

är Louise kommer tillbaka från en målarsejour i Italien hittar hon sin väninna Virvan skjuten på sin veranda. I sina försök att finna en förklaring tvingas hon inse att ingenting är som det synes vara i byn Ulvered. Vilka hemligheter döljer sig bakom dörrarna i den lantliga idyllen? Mot sin vilja finner hon ondska och svek hos de människor hon trott sig känna och som hon tycker om Lilla Virvan är en berättelse om hur lite vi ofta vet om våra medmänniskor. För Louise blev det ett smärtsamt uppvaknande.


In i mörkret

Stadsflickan Jenny Ahlström har fått sin första tjänst som lärarinna i en småskola på landet.
Det är 1920-tal och misstro och fördomar möter henne i socknen där ”alla känner alla” och hon som en främmande fågel inte passar in.
Ett planerat giftermål med kusinen Harry går om intet.
Båda blir offer för omständigheter de egentligen inte kan råda över. Jennys strategi för att klara av en vardag utan ljus i sikte blir att gå in i en fantasivärld. Där finner hon tröst fram till det mörka slutet.
I romanen skildras de sista månaderna i Jennys liv med blickar tillbaka på en tid då hon ännu hoppades på en framtid.


Kyrkomålaren

Kyrkomålaren Johan Risberg målade under 1740- och 50-tal många kyrkor i Västergötland. Som gesäll och senare mästare i Skövde hade han uppdrag av olika slag såväl i kyrkor som för borgarhemmens prydande och på herrgårdarna i trakten. Nästan alla hans verk är borta nu, men i Kungslena och Forsby kyrkor kan ännu upplevas ett praktfullt måleri av hans hand.
Journalisten Maria Campbell «mötte» Johan Risberg på Skövde Stadsmuseum och fascinerades av hans personlighet och delvis stormiga levnad. I museets samlingar finns en så kallad «ritebok», det vill säga en skissbok, bevarad.
Ur denna är bilderna hämtade till denna levernesbeskrivning, som bygger på fakta ur historiska källor men som till stor del har uppstått ur författarens fantasi.