Beckholmen – Djurgårdens inte helt okända ö

170 kr Inkl. moms

Beskrivning

(De små bilderna under bokbilden är exempel på de bilder som finns i boken)

 

När man forskar på djupet i något ämne händer det ibland att man får oväntade bifångster. En miniatyrtavla, ungefär av ett kreditkorts storlek, målad av sjökaptenen och amatörkonstnären Fredrik Hippolyte von Schantz runt 1850 väckte författarens intresse att ta reda på mer om konstnärens liv och tavlans motiv.

Fredrik Hippolyte von Schantz omkom tragiskt 1864 till sjöss utanför Kapstaden på resa till dåtida Batavia i Indonesien. Ett antal år innan sin olycksaliga resa målade han en mycket speciell miniatyr, som sedan ärvts ned genom generationerna. Miniatyrens motiv har förbryllat den sentida släktingen Gerhard Schönbeck. Motivet visade sig vid närmare analys bestå av ett collage av olika bilder presenterade utifrån en imaginär utsiktspunkt med Djurgårds­staden och Beckholmssundet i fonden, omgivna av Kastellholmen till vänster och Beckholmen åt höger.

Collagetekniken i sig var en del av förbryllningen. En annan men kanske viktigare del var att vissa detaljer i tavlan inte stämde med den gängse uppfattningen av Beckholmens historiska bebyggelse såsom den förmedlats av byggnadsantikvarisk expertis.

Efter en grundlig genomgång av byggnadshistoriskt källmaterial visade det sig att de avvikande detaljerna i tavlan innebär att stora delar av historiken kring bebyggelsen på Beckholmen måste skrivas om.

I centrum för analysen står, mitt i tavlan med rök bolmande ur skorstenen, ett tidigare ej omnämnt boningshus. Med lite fantasi kan man även ana konstnären själv stående i vindsfönstret blickandes mot betraktaren.

Författaren Gerhard Schönbeck bjuder in till en spännande upptäcktsresa på Beckholmen, där gammalt och nytt källmaterial skärskådas med nya ögon och kritisk blick med oväntade följder för berättelsen om Beckholmens bebyggelsehistoria.

 

Boken är rikt illustrerad med bilder, tabeller, ritningar och kartbilder

 

Biblioteksinformation

Format: Häftad

Språk: Svenska

Författare Gerhard Schönbeck

Antal sidor: 38

Vikt: 137 gram

Utg. datum: 2022

Upplaga: 1

Förlag: Gerhard Schönbeck ensk f:a

Storlek: 215 x 255 x 4 mm

ISBN 9789152742075