WMC Bookstore startades för 2016. Egenutgivarnas Bokhandel startades 2020. WMC Bookstore och Egenutgivarnas Bokhandel är varumärken för nätbutikerna som ägs av WMC Wallgren Marketing Consulting . WMC Marketing Consulting arbetar, förutom med nämnda nätbutiker även med teknisk konsult arbete samt konsultationer inom marknadsföring och försäljning. Ägare är Christer Wallgren i Stockholm