Sandra Jakobsson

Sandra Jakobsson är en författare som skriver om sitt eget liv. Debuten ”Inte jag” är den första delen av två som handlar om hennes resa från ett liv i en religiös sekt, sexuella övergrepp och sexmissbruk till ett liv i frihet.

Målet med hennes skrivande är att väcka tankar, provocera och skapa chans till förändring. Hon vill visa att förändring är möjligt vad man än har varit med om. Utöver det vill hon också skapa debatt; om kvinnors värde, sexualitet, om objektifiering, sexmissbruk och barns möjlighet att ha en fri vilja i en strikt religiös miljö. Enligt hennes egna ord vill hon: ”Göra skillnad, bli ihågkommen som någon som försökte förändra bakåtsträvande normer och skapa en plattform för människor som kanske inte annars vågar komma till tals, att ta mod till sig att berätta.”


Sandra Jakobsons böcker

Klicka på bilden för att komma till boken i Butiken


Inte jag

Sandra växer upp i ett hem som är präglat av skuld och skam. Den enda tryggheten hon har är kyrkan, en kyrka som ställer hårda krav på hennes personlighet och hennes intressen. Nästan allt hon tycker om är förbjudet. För att överleva splittrar hon sig själv i tillåtna och otillåtna delar, skämmas och trycka tillbaka sig själv. 

”Inte jag” är en berättelse om mörker, sexuella och mentala övergrepp och om en värld där Gud betyder mer än vänner och sitt eget barn. En bok om en resa till den djupaste och mest självförnekande tillvaron där sex blir ett vapen att rikta mot sig själv. Men det är också en berättelse om att inte ge upp och hålla hårt i de ljusglimtar som dyker upp.